Om JRTaxi AS

Vi utvikler og selger edb-programmer spesielt tilpasset drosjenæringen. Med bakgrunn i over 20 års erfaring med føring av drosjeregnskap har vi utviklet et regnskapsprogram spesielt rettet mot næringens behov for oppfølging og statistikker.
 
Likeledes tilbyr vi et faktura- og etterbehandlings-system for drosjesentraler. Programmene kan lese regnskaps- og kredittdata fra de fleste større taksameterleverandører, men det er også mulig å legge inn data manuelt.

Det legges spesielt vekt på at bruken av våre programmer skal være enkel, og at registreingsbildene skal være selvforklarende.

Med disse sidene håper vi også å kunne bidra med innspill i forbindelse med føringen av regnskapet og da spesielt når det gjelder oppgavene rundt årsoppgjøret.