JRTaxi Faktura

 JRTaxi etterbehandling gjør fakturering og avregning til en enkel jobb.

Kreditturer leses inn fra taksameter og faktura kjøres ut til kunder i en enkel prosedyre.

Utfakturerte turer avregnes så til drosjeier.

 

Fakturering er fleksibel og kan sendes til flere mottakere for en og samme kunde (kommuner)

Faktura kan sendes elektronisk på følgende måter: PDF, EHF, E2B.

 

Sykekjøring/Nissy sendes elektroisk til felles mottakssentral for viderebehandling og forsendelse til rette mottaker.

 

Etterbehandling:  
Eier 1 (en klient) 3 800,-
Eier 2 (to klienter) tillegg 1 900,-
Eier 3 - 11 tillegg pr eier 1 100,-
Eier 12 - 150 tillegg pr eier 1 000,-
Eier 151 - 200 tillegg pr eier 500.-
Eier 201 - > tillegg pr eier 200.-