WEB-publisering

Automatisk bokføring?

Hva med å kunne hente inn alle data som sentralen produserer automatisk til JRTaxi?

Interessant?

Om sentralen benytter JRTaxi til fakturering og avregning kan de ved å kjøpe en tilleggsmodul legge ut alle transaksjoner på web for nedhenting av regnskapsfører (drosjeeier eller regnskapskontor)

Alle data/transaksjoner mellom sentral og drosjeeier kan da med et tastetrykk hentes ned og bokføres i eget regnskap.

Detter gjelder avregninger og fakturaer på sentralavgifter og rekvisita mm.

 

 

Regnskapskontor

Hva med å kunne presentere regnskap til deres kunder på web?

Vi har laget en løsning der du som regnskapsfører for hver termin kan legge ut kommentarer, resultatrapport for perioden og hittil i år med sammenligning tre år tilbake.

Resultat og omsetning/utgifter presentert i oversiktelige grafer og kakediagram.

Bilstatistikk og sjåførstatistikk for perioden og hittil i året.

Kunden mottar en adresse og får kun tilgang til sine data

Ta kontakt for en demo

 

Taxisentraler

Legg ut kontrollister/ikke oppgjorte turer på nett.

Dette vil gi drosjeeieren mulighet til å kontrollere sine turer. Ligger det koordinater på turen vil også kart kunne vises for den enkelte tur.

Samtidig legges ut drosjeeiers reskontro som viser alle kunde- og leverandørposteringer.

Direkte fra reskontroen kan lastes ned og kjøres ut kopi av alle fakturaer og avregninger produsert av sentralen.

Her kan regnskapskontor få samlet tilgang til alle sine kunder, mens den enkelte dorsjeeier kun får tilgang til sine data.

Sentralen vil her kunne spare tid som i dag brukes til å finne frem til kopier av faktura og avregninger som kunde ikke har levert regnskapskontor.

Ta kontakt for demonstrasjon

15/3 A-ordning

A-ordning
Vi er nå godt i gang med innsendinger av nye a-meldinger.

Vi har svært får tilbakemeldinger om problemer, så vi antar derfor at dette fungerer bra.

Det kommer stadig nye signaler fra prosjektledelsen, og vi har derfor gjennomført flere oppdateringer.

De siste nå er at kan laste ned betalingsinformasjon med konto og kid.

Dette gjøres fra samme bilde som selve innsending skjer.

Det nye nå er at vi summerer opp månedene slik at du kan få et bilag inneholdende to måneder.

Dette vil først fungere etter at begge terminer er sendt inn med nytt program, så først ved betaling 15. mai vil dette være på plass.

OBS:

Vi har hatt kunder som har problemer med å få returer fra altinn.

Som oftest skyldes dette at det brukes feil passord ved pålogging for å hente returer.

Passordet som må benyttes er det du har lagret under Min Profil på altinn. Passordet du bruker på min id eller bankid er ikke det riktige passordet.

Om du ikke mottar returen eller får feilmelding, logg inn på altinn å sjekk passordet under ‘Min profil.