15/3 A-ordning

A-ordning
Vi er nå godt i gang med innsendinger av nye a-meldinger.

Vi har svært får tilbakemeldinger om problemer, så vi antar derfor at dette fungerer bra.

Det kommer stadig nye signaler fra prosjektledelsen, og vi har derfor gjennomført flere oppdateringer.

De siste nå er at kan laste ned betalingsinformasjon med konto og kid.

Dette gjøres fra samme bilde som selve innsending skjer.

Det nye nå er at vi summerer opp månedene slik at du kan få et bilag inneholdende to måneder.

Dette vil først fungere etter at begge terminer er sendt inn med nytt program, så først ved betaling 15. mai vil dette være på plass.

OBS:

Vi har hatt kunder som har problemer med å få returer fra altinn.

Som oftest skyldes dette at det brukes feil passord ved pålogging for å hente returer.

Passordet som må benyttes er det du har lagret under Min Profil på altinn. Passordet du bruker på min id eller bankid er ikke det riktige passordet.

Om du ikke mottar returen eller får feilmelding, logg inn på altinn å sjekk passordet under ‘Min profil.