JRTaxi Faktura

JRTaxi etterbehandling gjør fakturering og avregning til en enkel jobb. Kreditturer leses inn fra taksameter og faktura kjøres ut til kunder i en enkel prosedyre.

Utfakturerte turer avregnes så til drosjeier.

Fakturering er fleksibel og kan sendes til flere mottakere for en og samme kunde (kommuner). Faktura kan sendes elektronisk på følgende måter: PDF, EHF, E2B.

Sykekjøring/Nissy sendes elektroisk til felles mottakssentral for viderebehandling og forsendelse til rette mottaker.

Etterbehandling:
Eier 1 (en klient) 3 800,-
Eier 2 (to klienter) tillegg 1 900,-
Eier 3 – 11 tillegg pr eier 1 100,-
Eier 12 – 150 tillegg pr eier 1 000,-
Eier 151 – 200 tillegg pr eier 500.-
Eier 201 – > tillegg pr eier 200.-