Årsoppgjør 2018

Skattemelding 2018 er nå klar for levering.

Gjør ferdig hele regnskapet med avstemming og dokumentasjoner.
Gå på Regnskap | Skattemelding og Hent fra AltInn
Du får da lastet ned alle data som er registrert i forhåndsutfyllt skattemelding.
Legg evt til poster som ikke er registrert slik som leieinntekter o.l.
Trykk så på Årsoppgjør og du kommer over til regnskapsskjema der alle aktuelle skjemaer viser – inkludert skattemeldingen.
Stemmer disse er det bare å trykke Overfør til AltInn og deretter gå inn på altinn for signering.

Lykke til !

(Programmet må selvsagt oppdateres til siste versjon)